COVID-19

E-Nuus

Ons nooi u hartlik uit na ons Erediens op Sondag, 19 September 2021 om 09:00, wat gelei word deur Ds Van Wyk Fischer en wat ook gelivestream word.
Daar ons nou in Vlak 2 van die Nasionale Inperking is en daar 250 persone per erediens toegelaat word, is dit nie meer nodig om u plek vir Sondae te bespreek nie.

Liefdegroete uit die Kerkkantoor

19 September 2021

Goeie Nuus!

Ons harte JUIG en JUBEL!!! Vanaf eerskomende Sondag, 01 Augustus 2021, mag ons weer ons eredienste fisies bywoon!!!
Soos u seker bewus is, word net vyftig (50) persone per erediens toegelaat en daarom vra ons dat u asseblief, tot verdere kennisgewing, u plek vir Sondae sal bespreek.
Ons word ook gelivestream en kan op ons Youtube-kanaal gevind word.
https://www.youtube.com/c/Silvertonkruin

Liefdegroete uit die Kerkkantoor

30 Julie 2021

Nuwe riglyne van die Vlak-3 inperking

Ons kan net saam met die deurdrenkte aarde jubel en juig met die woorde van die bekende lied: “Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam!!!”
Daarmee saam nog wonderlike nuus. Na NOG ‘n “Familievergadering” mag ons nou weer ons eredienste op Sondae bywoon, maar slegs vyftig (50) lidmate per erediens en steeds gemasker. Ons vra dus dat, indien u ‘n erediens wil bywoon, u voor of op die voorafgaande Vrydag u plek sal bespreek by
http://silvertonkruin.com/covid-19
of telefonies (012 804 3577) of per e-pos
silvertonkruin@absamail.co.za
by die Kerkkantoor.
Met dit alles gesê, nooi ons u dan nou hartlik uit na ons Erediens op Sondag, 07 Februarie 2021 om 09:00, wat gelei word deur Proponent Hannes van Deventer.
Ons eredienste word ook nog steeds op Donderdae om 09:00 opgeneem vir ons aanlyn kerk en vanaf Donderdag, 11 Februarie 2021, kan lidmate weer dié opnames in die konsistorie bywoon.

WEEK VAN GEBED
Ons week van gebed vind dié jaar elektronies plaas en wel vanaf Sondag, 07 Februarie 2021 tot en met Woensdag, 10 Februarie 2021.

2021 BELYDENISKLAS
Ons vra dat almal wat in 2021 Geloofsbelydenis wil/gaan aflê, asseblief DRINGEND vir Prop Hannes van Deventer kontak by 081 393 4905, rakende die reëlings ten opsigte van die Belydenisklas.

HARTSEER NUUS
Een van ons jarelange lidmate, George Coetzer, is Saterdag, 30 Januarie 2021, oorlede. Ons harte gaan uit na sy vrou, kinders, familie en vriende. Mag julle die Here se vertroosting, in dié hartseer tyd, baie intens ervaar.

Liefdegroete uit die Kerkkantoor

03 Februarie 2021

Aangepaste vlak-3 inperking

Aan die hand van Staatspresident, Cyril Ramaphosa, se toespraak op die 28ste Desember 2020, word alle fisiese eredienste en byeenkomste vir die volgende twee (2) weke gekanseleer. Ingevolge hierdie regulasies sal begrafnisse steeds kan voortgaan, met net 50 persone.

Silvertonkruin besef die erns waarin ons land tans is en doen ‘n beroep op elke lidmaat om te bid vir ons gesondheidswerkers, leiers en mense wat geaffekteer is deur Covid-19.

Die dienste wat geaffekteer is deur hierdie besluit is:
31 Desember - Middernagdiens
03 Januarie - Erediens
10 Januarie - Erediens
Eredienste gaan normal voort op ons E-Bediening kanale.

Van Silvertonkruin se kant af wens ons vir elke lidmaat ‘n voorspoedige 2021 toe!

29 Desember 2020

COVID-19 Inperkingsprotokol

1. COVID-19 INPERKINGSPROTOKOL

Aiaiai ……….. en nog is het einde niet. Soos jy seker gisteraand gehoor het, is ons nou amptelik in ons tweede vlaag van COVID-19. As gevolg daarvan het die President, vanaf middernag gisteraand tot en met latere kennisgewing iewers in 2021, weer sekere inperkingsmaatreëls ingestel. Van dié maatreëls, wat op ons as gemeente betrekking het, is die vermindering van getalle (250 na 100) wat binnenshuise byeenkomste mag bywoon, asook die aandklokreël wat geld vanaf 23:00 tot 04:00.

Hierdie twee maatreëls beïnvloed ons Kersdiens, asook ons Oujaarsmiddernagdiens.

Ons het gewoonlik baie meer as eenhonderd lidmate wat ons Kersdiens bywoon. Om dié rede is dit weereens nodig en uiters belangrik dat jy jou plek vir die Kersdiens moet bespreek. Maak asseblief seker dat jou bespreking voor en nie later nie as 13:00 op Woensdag, 23 Desember 2020, by die Kerkkantoor is. Jy kan as volg bespreek: Per e-pos by admin@silvertonkruins.co.za of op ons toepassing (App).


2. KERSDIENS: 25 DESEMBER 2020 OM 07:00

Ons nooi jou hartlik uit na ons Kersdiens op 25 Desember 2020 om 07:00. Soos hierbo genoem, is dit baie belangrik om jou plek te bespreek. Bespreek asseblief voor 13:00 op Woendag, 23 Desember 2020.


3. OUJAARSDIENS: 31 DESEMBER 2020 OM 19:00

Hierdie jaar meng COVID-19 in met ons tradisionele middernagdiens op Oujaarsdag. Neem asseblief kennis dat ons Oujaarsdiens verskuif vanaf 23:00 na 19:00, as gevolg van die aandklokreël wat geld vanaf 23:00 tot 04:00. Onthou asseblief om te bespreek.


4. DRA VAN MASKERS

Neem asseblief ook kennis, daar ons nou in ons tweede vlaag van COVID-19 is, dat die dra van maskers OOR DIE MOND- EN NEUSGEDEELTES VERPLIGTEND is vir die DUUR VAN DIE HELE EREDIENS. Baie dankie vir jou samewerking in dié verband.


5. KERKKANTOOR EN KRUINOGRAM

Die Kerkkantoor sal vanaf 16 Desember 2020 gesluit wees tot en met 06 Januarie 2021.

Ons bid jou en jou geliefdes in hierdie Kersseisoen ‘n ware Christusfees toe, vol liefde, vrede, vreugde en genade en mag 2021 baie geseënd en voorspoedig wees.

Liefdegroete uit die Kerkkantoor – bly asseblief veilig en gesond.

15 Desember 2020

Kyk ons nuutste erediens hier:

Ons is OOP!

Vandag se E-Nuus het die WONDERLIKSTE nuus in ’n baie lang tyd!!!
Ons kan weer, baie ampertjies, soos voor COVID-19, op Sondae eredienste bywoon!!! Ons kan nie wag om almal weer in lewende lywe te sien nie!!! Eredienste begin, soos ouder gewoonte, 09:00.
Met die aankondiging deur President Cyril Ramaphoza dat ons nou vanaf Maandag, 21 September 2020, na Vlak 1 van die inperking beweeg, kan ons nou op Sondae 250 lidmate akkommodeer.
Besprekings om eredienste by te woon, is dus nou nie meer nodig nie. Almal wat eredienste bywoon, moet egter steeds ‘n masker dra en sosiale afstand handhaaf, want onthou, ons is nog steeds in inperking en versigtigheid is die wagwoord!!! Ons kan ongelukkig ook nog steeds nie tee na eredienste bedien nie.
Ons dienste word nog steeds op Woensdae om 09:00 opgeneem vir uitsending op E-kerk en jy is ook meer as welkom om dit by te woon.
Ons opregte en hartlike dank aan elkeen wat die COVID-19 protokol gehoorsaam het die afgelope ses maande en so gehelp het om verspreiding van die virus te help bekamp.
Liefdegroete uit die Kerkkantoor en baie dankie vir jou samewerking!!!

25 September 2020

Die toekoms van ons eredienste

Een ding wat die jaar 2020 ons geleer het, is om aan te pas by omstandighede!!!
Die meeste van u weet seker al dat Ds Fischer negatief getoets is vir COVID-19. Daar is ook geen nuwe COVID-19 gevalle in Silverton aangemeld die afgelope twee weke nie. Dit is daarom, met groot dankbaarheid in ons harte en in diepe afhanklikheid van ons Hemelse Vader, dat ons eerskomende Sondag, 28 Junie 2020 om 09:00, weer ons eredienste in die kerk kan hervat, maar met ‘n uiters versigtige en “sagte” aanslag.
Ons wil u dit egter op die hart druk en weereens `n ernstige beroep op u doen dat slegs lidmate wat ‘n UITERSTE behoefte aan ‘n erediens in die kerk het, die dienste moet bywoon. Waar moontlik vra ons dat lidmate eerder tuis sal bly en die uitsending van die erediens op die webtuiste sal kyk. http://silvertonkruins.co.za/media Hierdie maatreël geld nog steeds vir almal se veiligheid, asook die feit dat ons nog steeds in inperking is en sosiale afstand moet behou.
Indien u eredienste wil bywoon, moet u asseblief die kerkkantoor twee dae voor die betrokke erediens kontak en u plek bespreek, om ons te help om sodoende die getalle te beheer. U sal ook by alle eredienste, ten alle tye, ‘n masker of gesigskerm moet dra en geen fisiese kontak word toegelaat nie.
Ons kan u verseker dat alle voorsorgmaatreëls getref is om die kerkgebou so veilig as moontlik te maak. U koors sal by die deure geneem word en u hande sal ontsmet word. Daar sal ook ‘n register en rekord gehou word van almal wat die eredienste bywoon.
Liefdegroete uit die Kerkkantoor en bly veilig en gesond!!!

23 Junie 2020

Belangrike Inligting

Beste Vriend/Vriendin

In die lig van onlangse verwikkelinge in Silverton deel ons graag die volgende met u. Verlede week het `n persoon wat in konsultasie was met ons Leraar (Vanwyk Fischer) positief getoets vir die COVID-19 virus. Sedertdien het vier ander persone wat saam met hom by die Marico Sorgsentrum (Uitkyk Slaghuis) werk ook positief getoets vir COVID-19. Dit was van kardinale belang dat die betrokke persone wat met diegene in aanraking was getoets sou word. Vanwyk is Sondag, 14 Junie, getoets en het `n NEGATIEWE resultaat gekry. Alhoewel dit wonderlike nuus is, het ons met groot kommer verneem dat daar nou ook positiewe gevalle by Silverton Brandweerstasie gediagnoseer is.
Dit is dus duidelik vanuit die bogenoemde dat daar nou reeds verskeie positiewe gevalle in Silverton gemeenskap is en die Kerk is dus genoodsaak om in ooreenstemming hiermee op te tree. Die Kerkraad het die volgende besluit goedgekeur:
1. ALLE eredienste, Bybelstudies en vergaderinge word vir die volgende 14 dae opgeskort.
2. ALLE personeel word versoek om vir die volgende 14 dae te self-isoleer by hul huise.
3. Die Kerkraad doen `n DRINGENDE BEROEP op lidmate, veral ALLE persone bo 60 jaar, asook ALLE persone met onderliggende kwale, om KENNIS TE NEEM dat COVID-19 nou amptelik in ons gemeenskap gediagnoseer is. Alhoewel die regering ons reeds op Vlak 3 geplaas het, dring ons daarop aan by lidmate om egter met groot erns om te sien na hul gesondheid en te hou by streng regulasies insake COVID-19.
4. Die kerkkantoor funksioneer wel nog en u kan ons telefonies kontak by 012 804 3577 of per e-pos by admin@silvertonkruins.co.za.
5. Ons E-bediening gaan voort soos altyd. Eredienste, Stoep-stories, Speel-Hoekie en Kinderbybel Stories is steeds op ons Youtube-kanaal beskikbaar [https://www.youtube.com/c/Silvertonkruin].
6. ALLE inligting rakende ons gemeente se aktiwiteite [https://silvertonkruins.co.za/] asook ons hantering van COVID-19 is op ons webtuiste beskikbaar [https://silvertonkruins.co.za/covid-19].
7. Die KERKRAAD VAN SILVERTONKRUIN verklaar hiermee dat COVID-19 in ons gemeenskap nou ons kerk se primêre fokus-area geword het en sal ons alles in ons vermoë doen om met GEBED, ons HULPBRONNE en OPTREDE hierdie siekte te bestry.

Liefde in Christus Jesus ons Here.

Liefdegroete uit die kerkkantoor en bly asseblief veilig en gesond!!!

15 Junie 2020

Ordereëlings vir vlak 3 se erediensbywoning by die kerk

1. Die eredienste sal plaasvind op Woensdae en Sondae om 09:00 tot 10:00 vir beide die eredienste.
2. Slegs veertig (40) lidmate mag per erediens toegelaat word. Onthou, daar moet voorsiening gemaak word vir personeel wat betrokke is.
3. Lidmate wat eredienste wil bywoon, moet ASSEBLIEF twee (2) dae voor die betrokke diens, hulle plek bevestig, ten einde die getalle te kontroleer.      Kontak die kerkkantoor telefonies by - 012 804 3577 of per e-pos by admin@silvertonkruins.co.za 
     Bespreek jou plek vir Woensdae se  erediensbywoning dus op Maandae en vir Sondae se erediensbywoning op Donderdae.
4. Almal MOET asseblief maskers of gesigskerms dra vir die hele tydsduur van die erediens.
5. U koors sal by die deure geneem word en u hande sal ontsmet word.
6. Sosiale afstand MOET ten alle tye gehandhaaf word.
7. Daar sal ‘n register/rekord gehou word van almal wat die eredienste bywoon.

01 Junie 2020