Delf 'n bietjie dieper

Ons wil lidmate bemagtig om meer geïntegreerd as hele gemeente met die Bybel te werk en hoor wonderlike stories van gesinne wat dit reeds so doen. Lidmate het minder die ervaring dat hulle lewens deur die kerk versplinter word en het eerder die belewenis dat God regdeur die verloop van die week met hulle praat.  Dit help lidmate om – nie net vir inligting nie –  maar om regtig te wil verander, na die Bybel te gaan.  Dit veroorsaak spontane gesprekke oor die Bybel tussen mense van verskillende ouderdomme.