Kruin-kids

Wat is Kruin-kids?

En die heel belangrikste lidmate in ons gemeente is …. ??? Reggeraai – dis natuurlik ons kleinspan! Daarom begin ons, om 09:00, ons erediens met iets spesiaals vir hierdie baie spesiale lidmate van ons. Hulle kan gewoonlik nie wag nie en storm soms,  sommer nog voordat hulle geroep word, die poppekas om te hoor waaroor òf Peter òf Pam (Ansu Visser) òf Nellie (Danèl Swart) met hulle gaan praat. Die poppekas sluit aan by die betrokke Sondag se preektema en Peter, of Pam of Nellie verduidelik hierdie tema met ‘n baie interessante en prikkelende storie aan die kleingoed. Kan ek maar ‘n geheimpie met julle deel? Die grootmense, of soos Peter hulle noem, die “oumense”, geniet die poppekas amper meer as wat die kleinspan dit geniet!!!
Na die poppekas, gaan die voorskoolse kleingoed saam met tannie Alet Coetzee, of soos sy haarself noem, ouma spoeg-en-plak, na hulle kategeseklassie. Hier verduidelik sy aan die kleinspan, deur middel van ‘n storie en ‘n aktiwiteit, op hulle begripsvlak, die preektema van die dag. Hulle word ook altyd bederf met ‘n lekkertjie of twee en het elke Sondag hul eie “kunswerkie” om tuis mee te gaan spog!!! Die kleintjies is ook meer as welkom om by pappa en mamma in die kerk agter te bly, indien hulle nie kleuterklassie toe wil gaan nie.