Die Kruin-o-gram

Berge wankel | Psalm 114

Om agtergrond te kry oor die Psalmbundel in geheel, gaan lees gerus die derde uitgawe van die Kruin-o-gram in Maart (21 Maart 2021). Psalm 114 vorm deel van die Hallel Psalms. Hallel in Hebreeus beteken ‘om te prys’ en is die stamwoord van Halleluja wat vertaal kan word as ‘loof die Here’. Ons weet ook dat Hallel Psalms (113-118) ‘n liturgiese funksie binne die Joodse Godsdiens gehad het.

Psalm 114 is ‘n Psalm wat die gebeurtenisse van die Uittogverhaal vanaf Egipte na Kanaan (die beloofde land) herdenk. Die Psalm is bekend vir sy beeldspraak en is ongelooflik ryk aan personifikasie, metafoor en vergelykings. Alles ten doel om die leser terug te neem na die Uittogverhaal.

In sy geheel kan Psalm 114 in drie dele verdeel word: 1) Verse 1-2 – God wat Israel as Sy eie toe-eien; 2) Verse 3-6 – God wat die natuur intimideer en; 3) Verse 7-8 – God se glorie laat die hele skepping sidder.

Wat ongelooflik van hierdie Psalm is, is dat God se naam nooit direk genoem word in die oorspronklike gedig nie. Dit is asof die skrywer die leser dwing om homself af te vra, wie is hierdie God wat die Israeliete gered het? Wie intimideer die natuur? En dan, in die laaste gedeelte, word hierdie God geopenbaar, dit is Adonai (Here) Elho’i (God) of die Here God.

Preek in 10 Minute | Psalm 114

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Watter toetse het jy nog oor vir die kwartaal?
 2. Na God
  1. Lees Psalm 114
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat sê hierdie gedeelte oor God?
  4. Hoe laat hierdie Psalm jou voel?
 3. Na mense
  1. Vertel iemand van hoe jy nou God sien, nadat jy Psalm 114 gelees het.

Stiltetyd | Psalm 114

Raak nou stil en reflekteer oor dié week se Skrifgedeelte.

A fern between

Kruin-kids

Mirjam bring haar kant

Kom vind hierdie week bietjie meer uit oor Moses. Lees die Bybelstorie en antwoord dan die vragies. Jy kan daarna 'n lekker kunsaktiwiteit doen. Jy kan selfs jou eie mandjie maak. Soek daarna die verskille tussen die twee prentjies en kleur dit in. 

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!