Die Kruin-o-gram

Die Messias kom | Lukas 21:25-36

Na ‘n lang reis deur die hele Palestina is Jesus uiteindelik in Jerusalem. Teen hierdie tyd is Jesus al wyd bekend vir sy prediking, genesing en wonderwerke. Mense regoor Juda sien Hom werklik as die Messias. Nou in Jerusalem dra Jesus hierdie boodskap verder. Die probleem is, is dat Jesus hierdie verkondiging nou selfs in die tempel begin verkondig.

Op hierdie stadium is Jesus die groot vyand van die Fariseërs en die Skrifgeleerdes en om by die tempel Sy teologie te verkondig is bitter gevaarlik. Die eerste rede waarom dit so gevaarlik is, is dat dit die gevegte tussen die Fariseërs en Jesus gaan vererger. Dit is in hulle tuiste waar Jesus nou verkondig en dit kan bloot net nie werk nie. Die tweede rede waarom dit gevaarlik is, is die besef dat die Romeine die mag aan die tempel gegee het, dus as daar iemand is wat anti-Romeinse retoriek verkondig vanaf die tempel gaan die Romeine teen hierdie persoon moet optree. Dus plaas Jesus Homself in ‘n bitter moeilike situasie. Hy maak vyande reg rondom Hom.

In Lukas 21 vertel Jesus dat die mense moet reg wees vir die koms van die Messias. Hy gaan op ‘n bepaalde manier kom en dat die mense nie onverwags betrap moet word wanneer die Messias kom nie. Vandag interpreteer ons hierdie gedeelte heel gemaklik met die tweede koms van die Messias. Hierin moet ons besef dat dit nie is wat hier gebeur nie. Hierdie is die eerste beweging wat Jesus neem om Sy volgelinge voor te berei vir wat kom. Die Seun van die Mens moet sterf, die sondes van die wêreld op Homself neem en dit oorwin. Jesus is besig om vir Sy volgelinge te vertel dat die profesieë van ouds besig is om vervul te word, deur Hom. Jesus is die Messias, Jesus is die Seun van die Mens, Jesus is God wat die wêreld gaan kom red.

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Hoe gaan dit met die eksamen?
  3. Is jou eksamen nou verby?
 2. Na God
  1. Lees hierdie week Lukas 21:25-36
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat sê hierdie gedeelte oor God?
  4. Hoekom dink jy vertel Jesus hierdie dinge vir die mense?
 3. Na mense
  1. Besef en weet dat Jesus radikaal was in Sy tyd.

Kruin-kids

Jesus in Jerusalem

Lees hierdie week se storie oor Jesus in Jerusalem. Beantwoord daarna die vragies, doen 'n lekker aktiwiteit of kleur die prentjie in. 

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!