Die Kruin-o-gram

Sodat my huis kan vol word | Lukas 14:15-24

Lukas 14 vorm deel van wat baie noem die middelste gedeelte van die Lukas-evangelie. Hierdie gedeelte begin in hoofstuk 9 en eindig in hoofstuk 19. In hierdie tien hoofstukke is Jesus oppad na Jerusalem toe. Oppad na Jerusalem word die temas wat in hoofstukke 1-8 aangeraak word nou volledig uitgebrei in diskoerse met die dissipels, die vertel van gelykenisse, die gesondmaking van verskeie mense (veral armes, kreupels en uitgeworpenes) en debatte met die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Hierin word Jesus ten toon gestel as die ware Messias, Seun van God en Redder van die wêreld.

‘n Ander belangrike aspek wat veral na vore tree in Lukas 14, is Lukas se besonderse fokus op maaltye. Aan die begin van die evangelie is Jesus aan tafel met sondaars en ander uitgeworpenes van die samelewing. In Lukas 14 is Jesus aan tafel met ‘n belangrike Fariseër en sy gaste en dan voor Jesus se kruisiging is Hy weer aan tafel, hierdie keer om die Nagmaal in te stel. Dit is dan nie vreemd om te hoor dat hoofstuk 14 oor die algemeen gesien word as die hoofstuk van die maaltye nie.

Die vraag wat egter bly staan, is: Waarom vertel Jesus hierdie gelykenis aan hierdie Fariseërs? Eerstens, omdat iemand aan tafel (hierdie persoon is anoniem) ‘n uitlating maak oor hoe om deel te wees van die Koninkryk se maaltyd. Dit lei daartoe dat Jesus vir hierdie persoon moes verduidelik dat om deel te wees van die Koninkryk se maaltyd moet jy van jou eie belang afsien en met nederigheid en liefde jou medemens opbou. Jesus doen dit deur middel van ‘n gelykenis, waarin ‘n gasheer ‘n klomp gaste nooi, maar al die gaste verskonings maak waarom hulle nie die feesmaal kan bywoon nie. Daarom nooi hy dan al die uitgeworpenes in die gemeenskap en laat hulle aan tafel saam met hom sit. Hierin word een van die kardinale temas van Lukas se evangelie uitstekend uitgebeeld. Hierdie tema is die onderste-bo Koninkryk van God. Om meer van dit te leer kyk gerus die volgende videos:

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Wat het jy die langnaweek gedoen?
 2. Na God
  1. Lees Lukas 14:15-24
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat sê hierdie gedeelte oor God?
  4. Hoe moet ons volgens hierdie gedeelte optree?
 3. Na mense
  1. Hoe kan jy so optree hierdie week?

Kruin-kids

'n Blinde kan weer sien

Lees hierdie week die Bybelverhaal om uit te vind hoe Jesus 'n blinde man genees het. Jy kan daarna een van die lekker kunsaktiwiteite doen, die prentjie inkleur of die vrae beantwoord. 

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!