Die Kruin-o-gram

'n Pa se offer | Genesis 22:1-19

Genesis is die naam wat die Grieke aan die eerste boek van die Ou Testament gegee het. Dit beteken ‘oorsprong’ of ‘die begin’. Die rede vir die titel is dan duidelik, omdat die inhoud van die boek handel oor die ontstaan van die skepping, die oorsprong van die mens, en die oorsprong van die Israeliete en Jode. Die boek is ryk aan taal en styl figure en is soms sommer mities in van sy vertellings.

‘n Boek wat dan so ryk is aan geskiedenis, mites en legendes moet dan seker ‘n skrywer hê? Dit is hier waar Genesis ‘n probleem word, omdat ons nie ‘n presiese skrywer kan identifiseer nie. ‘n Moontlike teorie is dat die boek vanuit verskeie oorde, in verskeie tye ontstaan het en eers later in die Joodse geskiedenis in een boekrol saamgevoeg is. Hierdie teorie staan bekend as die Bronne-teorie. Hierdie teorie identifiseer ten minste drie bronne wat ‘n hand gehad het in die ontstaan van Genesis. Die Yawis, die Elohis en die Priesterlike bron, waarvan die Priesterlike bron die grootste is. Die Yawis is kenmerkend deurdat die skrywer na God verwys as Yahweh. Die Elohis verwys na God as Elohim en die Priesterlike bron voeg die twee name saam, wat na God verwys as Yahweh Elohim. Hierdie teorie verwys daarna dat teoloë soms die teks baie diep moet ontleed vir hierdie bronne om te voorskyn te kom en is as sulks nie gewens nie.

Ons weet wel, as gevolg van al die parallelle wat die boek deel met die Babiloniese, Persiese en Sumeriese mites en legendes, dat ‘n ontstaandatum, rondom 586-539 BCE, ‘n gepaste datum sal wees. Alhoewel party teoloë ‘n vroeë datum, tydens die tyd van Salomo, ook aandui. As gevolg van al die parallelle met naburige volke in Babilon, bly ‘n Babiloniese datering steeds beter.

Aan die einde van die dag is Genesis ‘n boek wat nie net ryk is aan taal en styl figure nie, maar dit is ook ryk aan teologie. ‘n Groot gedeelte van die boek probeer die mens se verhouding met God verstaan. Eers aan die hand van Adam en Eva en toe aan die hand van Abraham en sy nageslag. Dit is wat Genesis so `n mooi en inspirerende boek maak.

Preek in 10 Minute | Genesis 22

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Hoe lyk jou voorbereiding vir die eksamen?
 2. Na God
  1. Lees Genesis 22:1-19
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat sê hierdie gedeelte oor God?
  4. Hoe dink jy moet ons hierdie gedeelte verstaan?
 3. Na mense
  1. Vind uit hoe die Here ons in ons lewens toets.

Stiltetyd | Genesis 22

Raak nou stil en reflekteer oor dié week se Skrifgedeelte.

Kruin-kids

Rut wys sy is lief vir Naomi

Lees hierdie week se gedeelte om uit te vind hoe Rut vir Naomi gewys het dat sy lief is vir haar. Jy kan daarna 'n oulike koringaar ryg, tel hoeveel koringare daar is of die prentjie inkleur. 

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!