Die Kruin-o-gram

Ons is vry | Jona 3

Die boek Jona vorm deel van die Kleiner-Profetiese afdeling in die Ou Testament. Dit vertel die verhaal van die profeet Jona, seun van Amittai, wat deur God gestuur word om die vernietiging van Nineve aan te kondig. Jona probeer egter hierdie opdrag van God vermy en vlug weg van Nineve af. Die storie het ‘n lang interpretasie geskiedenis en is wel bekend as ‘n kinder Bybelstorie. In die Joodse tradisie vorm Jona deel van die Haftarah deel van Yom Kippur en word die middag van Yom Kippur gelees. Yom Kippur is die fees waarin Jode nadink oor God se gewilligheid om mense te vergeef wat vir vergifnis vra. Die verhaal van Jona kom ook in die Quran voor.

Dit is vreemd dat die boek Jona geklassifiseer word as ‘n profetiese boek, omdat die boek hoofsaaklik uit narratief bestaan, met die uitsondering in hoofstuk 2 waar daar ‘n gedig voorkom. Die eintlike profesie teen Nineve word net genoem deur die vertelling van die storie. Soos enige goeie storie het Jona ‘n tyd, plek, karakters, plot en temas. Dit maak ook gebruik van literêre instrumente soos ironie.
Jona word in twee hoofdele verdeel en elke hoofdeel word dan in vier onderdele verdeel. Die eerste is die verhaal van Jona en die vis (Hoofstukke 1-2) waarin Jona sy opdrag kry en vlug (1:1-3), die storm op die see en die matrose wat bang is (1:4-6), Jona wat sy sonde erken en daarvoor gestraf en gered word (1:7-11;2:1;2:10) en dan Jona se danksegginsgebed (2:2-9). Die tweede hoofgedeelte is Jona wat sy opdrag voltooi. Hier voer Jona sy opdrag uit en gaan na Nineve (3:1-4), die Nineviete wat tot die Here smeek (3:4-9), die Nineviete wat tot bekering kom (3:10-4:4) en Jona se bevryding en teregwysing (4:5-11).

Die interpretasie van Jona

NCSY se direkteur van opvoeding, David Bashevkin, verstaan Jona as ‘n deurdagde profeet wat na godsdiens soek uit ‘n soektoeg vir teologiese waarheid en word konstant telleurgestel deur dié wat na godsdiens soek om vertroosting in die gesig van teëspoed. “If religion is only a blanket to provide warmth from the cold, harsh realities of life,” (Bashevkin verbeel dat Jona uiteindelik die vraag vra), “did concerns of theological truth and creed even matter?” Die les wat deur Jona geleer kan word, word by die boom aan die einde van die boek is dat vertroosting ‘n menslike behoefte is wat godsdiens vir ons gee, maar hierdie behoefte mag nie die rol van God in ons lewens verduister nie.

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou?
  2. Is jy al besig om voor te berei vir skool?
 2. Na God
  1. Lees Jona 3
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat van Jona kan jy meë identifiseer?
  4. Hoekom dink jy tree God op soos hy optreë in die verhaal?
 3. Na mense
  1. Is jy bereid om uit te gaan en die mense te vertel van God?

om jou te help

Kyk die video van ‘The Bible Project’ om te sien hoe God mense in die Bybel getoets het.

Kruin-kids

Wat lê voor?

Tydens skooltyd gaan ons kyk na sekere bekende, maar ook onbekende, Bybelstories. Die skole sou amper begin het, maar al maak die skole eers oor twee weke oop, gaan ons solank begin met ons stories. Kwartaal 1 en 2 gaan ons kyk na sekere stories uit die Ou Testament. Kwartaal 3 en 4 gaan ons kyk na stories uit die Nuwe Testament.

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!