Praktiese wysheid

Kleingroepe, vriendekringe en families kan die fokusteks van die Sondag se erediens in die week voor of na die tyd lees en daaroor gesels. Die weeklikse Praktiese Wysheid vir Kleingroepe wil hierdie gesprekke begelei.