COVID-19

Ons is OOP!

Vandag se E-Nuus het die WONDERLIKSTE nuus in ’n baie lang tyd!!!
Ons kan weer, baie ampertjies, soos voor COVID-19, op Sondae eredienste bywoon!!! Ons kan nie wag om almal weer in lewende lywe te sien nie!!! Eredienste begin, soos ouder gewoonte, 09:00.
Met die aankondiging deur President Cyril Ramaphoza dat ons nou vanaf Maandag, 21 September 2020, na Vlak 1 van die inperking beweeg, kan ons nou op Sondae 250 lidmate akkommodeer.
Besprekings om eredienste by te woon, is dus nou nie meer nodig nie. Almal wat eredienste bywoon, moet egter steeds ‘n masker dra en sosiale afstand handhaaf, want onthou, ons is nog steeds in inperking en versigtigheid is die wagwoord!!! Ons kan ongelukkig ook nog steeds nie tee na eredienste bedien nie.
Ons dienste word nog steeds op Woensdae om 09:00 opgeneem vir uitsending op E-kerk en jy is ook meer as welkom om dit by te woon.
Ons opregte en hartlike dank aan elkeen wat die COVID-19 protokol gehoorsaam het die afgelope ses maande en so gehelp het om verspreiding van die virus te help bekamp.
Liefdegroete uit die Kerkkantoor en baie dankie vir jou samewerking!!!

25 September 2020

Kyk ons nuutste erediens hier:

Die toekoms van ons eredienste

Een ding wat die jaar 2020 ons geleer het, is om aan te pas by omstandighede!!!
Die meeste van u weet seker al dat Ds Fischer negatief getoets is vir COVID-19. Daar is ook geen nuwe COVID-19 gevalle in Silverton aangemeld die afgelope twee weke nie. Dit is daarom, met groot dankbaarheid in ons harte en in diepe afhanklikheid van ons Hemelse Vader, dat ons eerskomende Sondag, 28 Junie 2020 om 09:00, weer ons eredienste in die kerk kan hervat, maar met ‘n uiters versigtige en “sagte” aanslag.
Ons wil u dit egter op die hart druk en weereens `n ernstige beroep op u doen dat slegs lidmate wat ‘n UITERSTE behoefte aan ‘n erediens in die kerk het, die dienste moet bywoon. Waar moontlik vra ons dat lidmate eerder tuis sal bly en die uitsending van die erediens op die webtuiste sal kyk. http://silvertonkruins.co.za/media Hierdie maatreël geld nog steeds vir almal se veiligheid, asook die feit dat ons nog steeds in inperking is en sosiale afstand moet behou.
Indien u eredienste wil bywoon, moet u asseblief die kerkkantoor twee dae voor die betrokke erediens kontak en u plek bespreek, om ons te help om sodoende die getalle te beheer. U sal ook by alle eredienste, ten alle tye, ‘n masker of gesigskerm moet dra en geen fisiese kontak word toegelaat nie.
Ons kan u verseker dat alle voorsorgmaatreëls getref is om die kerkgebou so veilig as moontlik te maak. U koors sal by die deure geneem word en u hande sal ontsmet word. Daar sal ook ‘n register en rekord gehou word van almal wat die eredienste bywoon.
Liefdegroete uit die Kerkkantoor en bly veilig en gesond!!!

23 Junie 2020

Belangrike Inligting

Beste Vriend/Vriendin

In die lig van onlangse verwikkelinge in Silverton deel ons graag die volgende met u. Verlede week het `n persoon wat in konsultasie was met ons Leraar (Vanwyk Fischer) positief getoets vir die COVID-19 virus. Sedertdien het vier ander persone wat saam met hom by die Marico Sorgsentrum (Uitkyk Slaghuis) werk ook positief getoets vir COVID-19. Dit was van kardinale belang dat die betrokke persone wat met diegene in aanraking was getoets sou word. Vanwyk is Sondag, 14 Junie, getoets en het `n NEGATIEWE resultaat gekry. Alhoewel dit wonderlike nuus is, het ons met groot kommer verneem dat daar nou ook positiewe gevalle by Silverton Brandweerstasie gediagnoseer is.
Dit is dus duidelik vanuit die bogenoemde dat daar nou reeds verskeie positiewe gevalle in Silverton gemeenskap is en die Kerk is dus genoodsaak om in ooreenstemming hiermee op te tree. Die Kerkraad het die volgende besluit goedgekeur:
1. ALLE eredienste, Bybelstudies en vergaderinge word vir die volgende 14 dae opgeskort.
2. ALLE personeel word versoek om vir die volgende 14 dae te self-isoleer by hul huise.
3. Die Kerkraad doen `n DRINGENDE BEROEP op lidmate, veral ALLE persone bo 60 jaar, asook ALLE persone met onderliggende kwale, om KENNIS TE NEEM dat COVID-19 nou amptelik in ons gemeenskap gediagnoseer is. Alhoewel die regering ons reeds op Vlak 3 geplaas het, dring ons daarop aan by lidmate om egter met groot erns om te sien na hul gesondheid en te hou by streng regulasies insake COVID-19.
4. Die kerkkantoor funksioneer wel nog en u kan ons telefonies kontak by 012 804 3577 of per e-pos by admin@silvertonkruins.co.za.
5. Ons E-bediening gaan voort soos altyd. Eredienste, Stoep-stories, Speel-Hoekie en Kinderbybel Stories is steeds op ons Youtube-kanaal beskikbaar [https://www.youtube.com/c/Silvertonkruin].
6. ALLE inligting rakende ons gemeente se aktiwiteite [https://silvertonkruins.co.za/] asook ons hantering van COVID-19 is op ons webtuiste beskikbaar [https://silvertonkruins.co.za/covid-19].
7. Die KERKRAAD VAN SILVERTONKRUIN verklaar hiermee dat COVID-19 in ons gemeenskap nou ons kerk se primêre fokus-area geword het en sal ons alles in ons vermoë doen om met GEBED, ons HULPBRONNE en OPTREDE hierdie siekte te bestry.

Liefde in Christus Jesus ons Here.

Liefdegroete uit die kerkkantoor en bly asseblief veilig en gesond!!!

15 Junie 2020

Ordereëlings vir vlak 3 se erediensbywoning by die kerk

1. Die eredienste sal plaasvind op Woensdae en Sondae om 09:00 tot 10:00 vir beide die eredienste.
2. Slegs veertig (40) lidmate mag per erediens toegelaat word. Onthou, daar moet voorsiening gemaak word vir personeel wat betrokke is.
3. Lidmate wat eredienste wil bywoon, moet ASSEBLIEF twee (2) dae voor die betrokke diens, hulle plek bevestig, ten einde die getalle te kontroleer.      Kontak die kerkkantoor telefonies by - 012 804 3577 of per e-pos by admin@silvertonkruins.co.za 
     Bespreek jou plek vir Woensdae se  erediensbywoning dus op Maandae en vir Sondae se erediensbywoning op Donderdae.
4. Almal MOET asseblief maskers of gesigskerms dra vir die hele tydsduur van die erediens.
5. U koors sal by die deure geneem word en u hande sal ontsmet word.
6. Sosiale afstand MOET ten alle tye gehandhaaf word.
7. Daar sal ‘n register/rekord gehou word van almal wat die eredienste bywoon.

01 Junie 2020