Die Kruin-o-gram

Die Gees in ons | Galasiërs 5:13-26

Galasiërs 5 is seker een van die bekendste gedeeltes wat ons kry in die Nuwe Testament. Dit is bekend, want hierdie gedeelte bevat die vertelling of uiteensetting van die vrug van die Gees. Alhoewel die Vrug van die Gees belangrik is, is dit nie die enigste ding wat die Galasiërs brief uniek maak nie.

Wat die Galasiërs brief, in my opinie, uniek maak, is dat ons nie weet vir wie Paulus skryf nie. Alhoewel die brief gerig word aan die Galasiërs, is ons nie seker met watter streek, stad of dorp Paulus in gesprek is nie. Daar is tans twee teorieë wat probeer om hierdie vraag te beantwoord. Die eerste teorie staan bekend as die Noord-Galasië teorie. Hierin word vermoed dat Paulus die brief skryf aan die gemeentes in die noorde van die provinsie Galasië. Dié teorie is egter problematies, omdat daar nie direkte roetes deur die noorde van Galasië vloei nie, wat die vestiging van ‘n Christelike gemeenskap onwaarskynlik maak. Die tweede teorie noem dat Paulus eintlik vir die Galasiërs in die suide van Galasië geskryf het, juis omdat daar hoofroetes daardeur gevloei het. Dié teorie staan bekend as die Suid-Galasië teorie en word algemeen deur akademici en predikante aanvaar.

Ons sien ook in hierdie brief dat Paulus ‘n baie ernstige tweestryd in die gemeente aanspreek. Hierdie tweestryd het te doen met Joodse-Christene wat Joodse gebruike wou volhou teenoor Christene wat lojaal was aan Paulus en genoem het dat dit nie nodig was nie. Daarom vind ons ‘n uitgebreide teologie in Galasiërs wat fokus op geloof wat verhewe is bo die wet. Teen hierdie agtergrond kry ons ‘n nuwe perspektief aangaande Paulus se teologie oor die vrug van die Gees.

In hierdie gedeelte wil Paulus illustreer dat albei kante van die muntstuk skuldig is aan die navolging van hul eie sondige natuur. Albei kante wil hê dat hulle moet reg wees, soveel so dat dit tot fisiese skade gelei het in die gemeente. Paulus doen ‘n beroep op hulle om nie onderdanig te wees aan die begeerte om reg te wees nie, maar om mekaar eerder te ondersteun. Hoe ondersteun hulle mekaar? Deur liefde. Hoe lyk liefde? Dit is bly, dit soek na vrede, dit is geduldig en vriendelik, dit is goed, getrou, sagmoedig en getuig van selfbeheersing. Dit is die vrug van die Gees, liefde.

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Hoe is dit om weer terug te wees by die skool?
 2. Na God
  1. Lees Galasiërs 5:13-26
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat sê hierdie gedeelte oor God?
  4. Wat word aan ons openbaar in hierdie gedeelte?
 3. Na mense
 1. Leef hierdie week die vrug van die Gees uit en kyk watter wonders dit in jou lewe verrig.

Kruin-kids

Die verlore skaap 

Lees hierdie week se Bybelstorie om uit te vind wat God doen wanneer een van Sy verlore skapies terugkom na Hom toe. Jy kan dan 'n oulike skapie maak, die prentjie inkleur of die aktiwiteit voltooi.

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!