Die Kruin-o-gram

Verligte Beligting | Johannes 9:1-9

Om ‘n breë verstaan van Handelinge te kry, gaan lees gerus die Kruin-o-Gram van die 10de Januarie 2021. Handelinge 9 vertel die verhaal van Paulus se bekering. In hierdie verhaal sien ons dat Paulus, wat in die verhaal nog bekend staan as Saulus, daarop uit is om die volgelinge van die Weg, in Damaskus, te vervolg. Op pad na Damaskus word Paulus oorval deur ‘n περιήστραψεν (‘n lig rondom hom). Hierdie woord kom slegs twee keer in die Nuwe Testament voor – een keer in Handelinge en jare later in 2 Korintiërs, wanneer Paulus oor die gebeurtenis praat. Ons vermoed dat die woord eintlik ‘n nuutskepping is om die gebeure van daardie oomblik te verduidelik.
Vanuit ‘n sielkundige perspektief blyk dit asof Paulus besig was om ‘n innerlike stryd binne homself te voer. Sy konfrontasie met Stefanus in die vorige hoofstuk het hom gedwing om te besluit of die Fariseërs reg is in hul vervolging van die Christene, of het die Christene ‘n punt beet. Sy reaksie om Damaskus toe te gaan, was om homself te oortuig dat die weg van die Fariseërs reg is.

Die uiteindelike gebeurtenis op die Damaskuspad laat Paulus besef dat Jesus Christus, God is. Hierdie besef het ‘n radikale swaai vir Paulus tot gevolg gehad. Eerstens, verander hy sy naam van Saulus (‘n eerbare, koninklike naam) na Paulus (wat verstaan kan word as dienskneg). Tweedens, gaan hy uit en begin mense op die Weg lei. Paulus verander uiteindelik van die vervolger van die Christene na ‘n volgeling van Christus.

Preek in 10 Minute | Johannes 9

Delf dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Sou jy sê God is onregverdig? Hoekom?
 2. Na God
  1. Lees Handelinge 9:1-9
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat doen God in hierdie gedeelte?
  4. Was God regverdig in sy optrede?
 3. Na mense
  1. Gaan uit en vertel hierdie week van die Here wat jy aanbid!

Stiltetyd | Johannes 9

Raak nou stil en reflekteer oor dié week se Skrifgedeelte.

A fern between

Kruin-kids

Wag vir 'n baba

Hierdie week lees ons van drie besoekers wat na Abraham toe kom. Lees die gedeelte om uit te vind wat die goeie nuus is wat hulle gehad het. Jy kan daarna een van die kunsaktiwiteite doen of die oulike prentjie inkleur. As jy wil weet hoe oud Abraham toe was, kan jy die aktiwiteit doen. 

Ons gee om

Silvertonkruin is ‘n baie hegte familie wat vir mekaar omgee en deel in mekaar se lief en leed. Daarom het ons ‘n gebedslys sodat almal kan deel in die vreugde van ‘n nuwe baba of ‘n nuwe swangerskap. Somtyds is daar egter ongelukkig ook pyn en lyding, asook hartseer, soos siekte en operasies, of die afsterwe van ‘n geliefde. Dis dan wanneer ons mekaar ondersteun en dra in ons gebede. Ons stel ook opreg belang in mekaar en wat ‘n heerlike verrassing as jy ‘n onverwagse oproep op jou verjaardag ontvang. Deline Janse van Rensburg sorg uiters pligsgetrou vir elke week se verjaardaglysie met die nodige kontaknommers by, sodat jy dalk ‘n oproep of twee op jou verjaardag kan ontvang of sodat jy dalk iemand met ‘n oproep kan verras!