Silvertonkruin

erns met God / erns met mense / erns met jou

Ons nooi u hartlik uit na ons Erediens op Sondag, 30 Junie 2024 om 09:00, wat gelei word deur Ds Vanwyk Fischer en wat ook gestroom word. Die skriflesing kom uit 2 Samuel 1:1, 17-27.       

Hier is die skakel vir Sondag, 30 Junie 2024, se stroom.
https://www.youtube.com/watch?v=m7AKpRx4oK0

KATEGESE
 Ons gaan dié jaar voort met kategesemateriaal van Jeugfokus. Ouers word uitgenooi en aangemoedig om die weeklikse lesse, op die toep onder Kategese, af te laai en saam met hulle kinders daardeur te werk.


Indien jy enige Erediens of Begrafnis-/Gedenkdiens wil stroom, gaan gerus na YouTube, tik N G Kerk Silvertonkruin in. Al ons stromingsdienste is daar. Jy kan ook ons toepassing (App) aflaai. Gaan na jou App Store (Apple fone) of Play Store (Android fone) en laai Kruin-App af.  
 
GEBEDSLYS
Indien jy graag vir iemand wil voorbidding doen, kyk gerus na ons gebedslys, aangeheg by ons E-Nuus, of kyk op ons gemeente se Toepassing (App).
 
SONDAE SE KOLLEKTE
Allokering van Sondae se kollekte aan ons Netwerkvennote:
 Elke 1ste Sondag van die maand: CMR Silverpark
Elke 2de Sondag van die maand: Huis Silversig
Elke 3de Sondag van die maand: Feba Radio
Elke 4de Sondag van die maand: Operation Healing Hands
Elke 5de Sondag van die maand alternatiewelik: Sister Jenny`s Burn Victims of  Ds Gawie Jordaan van Hospivisie


 SENIORBEDIENING
Ons seniors kom elke tweede en vierde Woensdag van die maand bymekaar. Kontak gerus vir Dalena Hillebrand by 082 889 5312 indien u by dié bediening wil inskakel of betrokke raak, of indien u graag deel van hulle WhatsAppgroepie wil wees.


KOEKIES VIR FONDSINSAMELING
Nannie en haar span is weer fluks aan die koekies bak, as fondsinsameling vir Nuwe Hoop Skool Ashley Gardens. Kontak gerus vir Nannie by 083 353 3800 indien u hierdie wonderlike projek wil ondersteun.


CMR SILVERPARK TOEBROODJIEPROJEK
Hierdie projek is al vir baie jare aan die gang en maak ‘n groot verskil in honger kindertjies se lewens!!! Dit word jaarliks toegeken aan verskillende hulpbehoewende organisasies. Hierdie jaar wil CMR Silverpark graag die projek toeken aan Huis Benjamin. Hulle benodig 40 toebroodjies per dag. Huis Benjamin is ‘n Huis van Veiligheid van die CMR Silverpark en word gefinansier deur ons gemeente en privaat donateurs. Indien u dalk nog by dié projek betrokke wil raak, kontak gerus vir Martie Schoeman, ons koördineerder, by 082 573 8441.

KINDERVERLIES-ONDERSTEUNINGSGROEP
Enige ouer/grootouer wat 'n kind aan die dood moes afstaan en graag meer ondersteuning benodig, of sibbes wat sukkel om 'n broer/suster se dood te verwerk, kan vir Lize Kok skakel by 073 655 1638. Vergaderings vir hierdie groep, word gereël, soos benodig.


 MAAK 'N VERSKIL PROJEK
Enige lidmaat of gesin (in ons gemeente) wat finansieel sukkel en hulp benodig met kos, toiletware en basiese benodigdhede moet  asseblief vir Lize kontak by 073 655 1638. As jy reeds deur die
   CMR gehelp word, moet jy asseblief NIE aansoek doen nie. Vul  Vorm A (aansoekvorm) in en stuur terug na Lize.
Ons benodig vrygewige harte om hierdie projek te maak werk. Indien  jy in 'n posisie is om te kan help, hoe gering ookal, kontak asseblief  vir Lize. Vul Vorm B in (Helper se inligting) en stuur na Lize.
Lize se e-posadres: lize.cronje119@gmail.com
Alle geldelike skenkings moet asseblief in die kerk se bankrekening inbetaal word. Maak asseblief net seker dat jy as verwysing sit “Maak ‘n verskil”.
Vorms A en B  sal Sondae beskikbaar wees by die kerkkantoor.

KERK SE KONTAKBESONDERHEDE
E-pos:                   admin@silvertonkruin.com
Telefoonnommer: 079 162 1443
Kantoorure:           Weeksdae – 09:00 tot 15:00


Inligting

Eredienste - Sondae
Liturgiese Erediens (Afr) -  09:00
URCSA Eredienste (Eng) - 11:00
Kantoorure
Maandae - Vrydae
09:00 - 15:00 (079 162 1443)
Ons nooi u hartlik uit na ons Erediens op Sondag, 5 Mei 2024 om 09:00, wat gelei word deur Ds Vanwyk Fischer en wat ook gestroom word. Die skriflesing kom uit 1 Johannes 5:1-6.   

Hier is die skakel vir Sondag, 5 Mei 2024, se stroom.
https://www.youtube.com/watch?v=THoHtUbPokw

KATEGESE
 Ons gaan dié jaar voort met kategesemateriaal van Jeugfokus. Ouers word uitgenooi en aangemoedig om die weeklikse lesse, op die toep onder Kategese, af te laai en saam met hulle kinders daardeur te werk.


Indien jy enige Erediens of Begrafnis-/Gedenkdiens wil stroom, gaan gerus na YouTube, tik N G Kerk Silvertonkruin in. Al ons stromingsdienste is daar. Jy kan ook ons toepassing (App) aflaai. Gaan na jou App Store (Apple fone) of Play Store (Android fone) en laai Kruin-App af.  
 
GEBEDSLYS
Indien jy graag vir iemand wil voorbidding doen, kyk gerus na ons gebedslys, aangeheg by ons E-Nuus, of kyk op ons gemeente se Toepassing (App).
 
SONDAE SE KOLLEKTE
Allokering van Sondae se kollekte aan ons Netwerkvennote:
 Elke 1ste Sondag van die maand: CMR Silverpark
Elke 2de Sondag van die maand: Huis Silversig
Elke 3de Sondag van die maand: Feba Radio
Elke 4de Sondag van die maand: Operation Healing Hands
Elke 5de Sondag van die maand alternatiewelik: Sister Jenny`s Burn Victims of  Ds Gawie Jordaan van Hospivisie


BELANGRIKE DATUMS
Donderdag, 09 Mei 2024 - 18:00: Hemelvaartdiens
Sondag, 12 Mei 2024 - 09:00: Oggenddiens
Sondag, 12 Mei 2024 tot Woensdag, 15 Mei 2024 - 18:00: Pinksterbidure
Sondag, 19 Mei 2024 - 09:00: Pinksterfees

 SENIORBEDIENING
Ons seniors kom elke tweede en vierde Woensdag van die maand bymekaar. Kontak gerus vir Dalena Hillebrand by 082 889 5312 indien u by dié bediening wil inskakel of betrokke raak, of indien u graag deel van hulle WhatsAppgroepie wil wees.


KOEKIES VIR FONDSINSAMELING
Nannie en haar span is weer fluks aan die koekies bak, as fondsinsameling vir Nuwe Hoop Skool Ashley Gardens. Kontak gerus vir Nannie by 083 353 3800 indien u hierdie wonderlike projek wil ondersteun.


CMR SILVERPARK TOEBROODJIEPROJEK
Hierdie projek is al vir baie jare aan die gang en maak ‘n groot verskil in honger kindertjies se lewens!!! Dit word jaarliks toegeken aan verskillende hulpbehoewende organisasies. Hierdie jaar wil CMR Silverpark graag die projek toeken aan Huis Benjamin. Hulle benodig 40 toebroodjies per dag. Huis Benjamin is ‘n Huis van Veiligheid van die CMR Silverpark en word gefinansier deur ons gemeente en privaat donateurs. Indien u dalk nog by dié projek betrokke wil raak, kontak gerus vir Martie Schoeman, ons koördineerder, by 082 573 8441.

KINDERVERLIES-ONDERSTEUNINGSGROEP
Enige ouer/grootouer wat 'n kind aan die dood moes afstaan en graag meer ondersteuning benodig, of sibbes wat sukkel om 'n broer/suster se dood te verwerk, kan vir Lize Kok skakel by 073 655 1638. Vergaderings vir hierdie groep, word gereël, soos benodig.


 MAAK 'N VERSKIL PROJEK
Enige lidmaat of gesin (in ons gemeente) wat finansieel sukkel en hulp benodig met kos, toiletware en basiese benodigdhede moet  asseblief vir Lize kontak by 073 655 1638. As jy reeds deur die
   CMR gehelp word, moet jy asseblief NIE aansoek doen nie. Vul  Vorm A (aansoekvorm) in en stuur terug na Lize.
Ons benodig vrygewige harte om hierdie projek te maak werk. Indien  jy in 'n posisie is om te kan help, hoe gering ookal, kontak asseblief  vir Lize. Vul Vorm B in (Helper se inligting) en stuur na Lize.
Lize se e-posadres: lize.cronje119@gmail.com
Alle geldelike skenkings moet asseblief in die kerk se bankrekening inbetaal word. Maak asseblief net seker dat jy as verwysing sit “Maak ‘n verskil”.
Vorms A en B  sal Sondae beskikbaar wees by die kerkkantoor.

DIVORCE CARE
Divorce Care is ‘n egskeidingsondersteuningsgroepie onder leiding van Ds Carli Fourie. Die hele program is op Christelike beginsels gebaseer. Gedurende die week werk jy, op jou eie, deur `n video en `n huiswerkstuk wat verskeie onderwerpe aanspreek. In die groep bespreek ons dan die onderwerp en deel van ons eie ondervindinge. Dit maak `n verskil om met mense wat ook deur `n egskeiding is, al verskil elkeen se storie, te praat, want ons almal praat dieselfde taal. Vir meer inligting kontak Marelise Minny by 083 307 3895.


KERK SE KONTAKBESONDERHEDE
E-pos:                   admin@silvertonkruin.com
Telefoonnommer: 079 162 1443
Kantoorure:           Weeksdae – 09:00 tot 15:00


Nuwe intrekker? Kontak ons

Voltooi hierdie vorm en ons sal binnekort in kontak kom met jou.