Silvertonkruin

erns met God / erns met mense / erns met jou

Ons nooi u hartlik uit na ons Erediens op Sondag, 25 Februarie 2024 om 09:00, wat gelei word deur Ds Vanwyk Fischer en wat ook gestroom word. Die skriflesing kom uit Markus 8:31-38.

Hier is die skakel vir Sondag, 25 Februarie 2024, se stroom.

https://www.youtube.com/watch?v=pqK1DDik5rc

KATEGESE
 Ons gaan dié jaar voort met kategesemateriaal van Jeugfokus. Ouers word uitgenooi en aangemoedig om die weeklikse lesse, op die toep onder Kategese, af te laai en saam met hulle kinders daardeur te werk.


Indien jy enige Erediens of Begrafnis-/Gedenkdiens wil stroom, gaan gerus na YouTube, tik N G Kerk Silvertonkruin in. Al ons stromingsdienste is daar. Jy kan ook ons toepassing (App) aflaai. Gaan na jou App Store (Apple fone) of Play Store (Android fone) en laai Kruin-App af.  
 
GEBEDSLYS
Indien jy graag vir iemand wil voorbidding doen, kyk gerus na ons gebedslys, aangeheg by ons E-Nuus, of kyk op ons gemeente se Toepassing (App).
 
SONDAE SE KOLLEKTE
Allokering van Sondae se kollekte aan ons Netwerkvennote:
 Elke 1ste Sondag van die maand: CMR Silverpark
Elke 2de Sondag van die maand: Huis Silversig
Elke 3de Sondag van die maand: Feba Radio
Elke 4de Sondag van die maand: Operation Healing Hands
Elke 5de Sondag van die maand alternatiewelik: Sister Jenny`s Burn Victims of  Ds Gawie Jordaan van Hospivisie


BELANGRIKE DATUMS
Ons doop: 25 Februarie 2024 - 09:00 - Leanca Nortjé en baba Jayden Bester
01 Maart 2024 - 18:00: Wêreldbiddag vir Vroue by ons Gemeente
Ons doop: 03 Maart 2024 - 09:00 - baba Juwan de Beer

VREUGDEVOLLE PASE
Twee weke voor Paasfees, op Sondag, 17 Maart 2024, gebeur iets wonderliks!
Ons Gemeente en Amici Sanggroep kom almal by ons kerk bymekaar. Ons klim 08:00 op ‘n bus/se en daar gaan ons.
Waarheen?  
Na ons sustergemeente Cullinan/Premiermyn.
Ons gaan saam ‘n vroeë Paasfees, met samesang, vier!
Na die diens om 10:30 bederf Cullinan ons met koek en tee/koffie in hulle “shack”. Daarna slaan die manne ‘n springkasteel en waterwurm vir die jongspan op en steek die braaivleisvure aan, terwyl die vrouens ‘n heerlike mengelslaai aanmekaar slaan.  
Maak seker julle trek lekker, gemaklike klere aan, NIE kerkklere nie. Jy en jou klere mag dalk vuil word, want daar gaan ook lekker boeresport gespeel word! Jy bring net jou eie eetgerei, glase, drinkgoed (alkoholiese drankies is welkom) en TONNE entoesiasme saam!!! Vleis, pap, sous, broodrolletjies en slaai sal voorsien word.
Na ‘n heerlike saameet- en saamkuierdag keer ons dan, elkeen met ‘n roomys in ‘n horinkie en wonderlike herinneringe, weer huiswaarts.
Daar is ‘n lys in die voorportaal waarop jy kan aandui of jy saamgaan en die hoeveelheid  mense. Ons benodig die getal mense wat saamgaan om te weet vir hoeveel om voor te berei.


MAAK 'N VERSKIL PROJEK
Enige lidmaat of gesin (in ons gemeente) wat finansieel sukkel en hulp benodig met kos, toiletware en basiese benodigdhede moet  asseblief vir Lize kontak by 073 655 1638. As jy reeds deur die
   CMR gehelp word, moet jy asseblief NIE aansoek doen nie. Vul  Vorm A (aansoekvorm) in en stuur terug na Lize.
Ons benodig vrygewige harte om hierdie projek te maak werk. Indien  jy in 'n posisie is om te kan help, hoe gering ookal, kontak asseblief  vir Lize. Vul Vorm B in (Helper se inligting) en stuur na Lize.
Lize se e-posadres: lize.cronje119@gmail.com
Alle geldelike skenkings moet asseblief in die kerk se bankrekening inbetaal word. Maak asseblief net seker dat jy as verwysing sit “Maak ‘n verskil”.

Vorms A en B word by die weeklikse E-Nuus aangeheg, maar sal ook Sondae beskikbaar wees by die kerkkantoor.
 
KERK SE BANKBESONDERHEDE
Naam v an rekening:       Die Ned Geref Kerk SILVERTONKRUIN  

Bank:                               ABSA
Tak:                                 SILVERTON
Rekeningnommer:          070 580 888
Tipe rekening:                TJEKREKENING


 SENIORBEDIENING
Ons seniors kom elke tweede en vierde Woensdag van die maand bymekaar. Kontak gerus vir Dalena Hillebrand by 082 889 5312 indien u by dié bediening wil inskakel of betrokke raak, of indien u graag deel van hulle WhatsAppgroepie wil wees.


KOEKIES VIR FONDSINSAMELING
Nannie en haar span is weer fluks aan die koekies bak, as fondsinsameling vir Nuwe Hoop Skool Ashley Gardens. Kontak gerus vir Nannie by 083 353 3800 indien u hierdie wonderlike projek wil ondersteun.


CMR SILVERPARK TOEBROODJIEPROJEK
Hierdie projek is al vir baie jare aan die gang en maak ‘n groot verskil in honger kindertjies se lewens!!! Dit word jaarliks toegeken aan verskillende hulpbehoewende organisasies. Hierdie jaar wil CMR Silverpark graag die projek toeken aan Huis Benjamin. Hulle benodig 40 toebroodjies per dag. Huis Benjamin is ‘n Huis van Veiligheid van die CMR Silverpark en word gefinansier deur ons gemeente en privaat donateurs. Indien u dalk nog by dié projek betrokke wil raak, kontak gerus vir Martie Schoeman, ons koördineerder, by 082 573 8441.

KINDERVERLIES-ONDERSTEUNINGSGROEP
Enige ouer/grootouer wat 'n kind aan die dood moes afstaan en graag meer ondersteuning benodig, of sibbes wat sukkel om 'n broer/suster se dood te verwerk, kan vir Lize Kok skakel by 073 655 1638. Vergaderings vir hierdie groep, word gereël, soos benodig.

DIVORCE CARE
Divorce Care is ‘n egskeidingsondersteuningsgroepie onder leiding van Ds Carli Fourie. Die hele program is op Christelike beginsels gebaseer. Gedurende die week werk jy, op jou eie, deur `n video en `n huiswerkstuk wat verskeie onderwerpe aanspreek. In die groep bespreek ons dan die onderwerp en deel van ons eie ondervindinge. Dit maak `n verskil om met mense wat ook deur `n egskeiding is, al verskil elkeen se storie, te praat, want ons almal praat dieselfde taal. Vir meer inligting kontak Marelise Minny by 083 307 3895.


Inligting

Eredienste - Sondae
Liturgiese Erediens (Afr) -  09:00
URCSA Eredienste (Eng) - 11:00
Kantoorure
Maandae - Vrydae
09:00 - 15:00 (079 162 1443)

Nuwe intrekker? Kontak ons

Voltooi hierdie vorm en ons sal binnekort in kontak kom met jou.