E-Sondag

Die gebeure in Lukas 24:36-48 behoort ons ’n oomblik te laat stilstaan en wonder oor hoe ons ander mense benader. Soos by talle ander geleenthede, verskyn Jesus aan sy volgelinge en weer kom die boodskap van sy dood en opstanding in fokus. Jesus wys self na sy hande en sy voete, met dié uitnodiging aan elkeen: “Voel aan My en kyk! ’n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie” (Luk 24:39). Die boodskap van verlossing is nie bloot woorde nie, maar ’n tasbare werklikheid. Dus kan ons nie anders nie as om dit – saam met die vrede wat ons aan ander bring – tasbaar te maak. Die vrede van die verlossing en vergifnis is iets wat met die hande voelbaar moet wees, iets wat deur gewillige voete uitgedra moet word.