E-Sondag

Die indeling van die fokusteks vir hierdie Sondag laat vers 6-8 uit. Dit is moontlik om verse vir die prediking weg te laat, maar dit is uiteraard ook problematies. My voorstel is om hierdie verse ook in berekening te bring met die oog op die prediking, nieteenstaande die problematiek wat in hierdie geval mag opduik en waarskynlik die rede is waarom dit nie in die RCL-afbakening ingesluit is nie.