Delf Dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg.
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou hierdie week?
  2. Sou jy sê God is onregverdig? Hoekom?
 2. Na God
  1. Lees Handelinge 9:1-9
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat doen God in hierdie gedeelte?
  4. Was God regverdig in sy optrede?
 3. Na mense
  1. Gaan uit en vertel hierdie week van die Here wat jy aanbid!


Stiltetyd

Raak nou stil en reflekteer oor dié week se Skrifgedeelte.

A fern between