Die Skrif

Verligte Beligting | Johannes 9

Om ‘n breë verstaan van Handelinge te kry, gaan lees gerus die Kruin-o-Gram van die 10de Januarie 2021. Handelinge 9 vertel die verhaal van Paulus se bekering. In hierdie verhaal sien ons dat Paulus, wat in die verhaal nog bekend staan as Saulus, daarop uit is om die volgelinge van die Weg, in Damaskus, te vervolg. Op pad na Damaskus word Paulus oorval deur ‘n περιήστραψεν (‘n lig rondom hom). Hierdie woord kom slegs twee keer in die Nuwe Testament voor – een keer in Handelinge en jare later in 2 Korintiërs, wanneer Paulus oor die gebeurtenis praat. Ons vermoed dat die woord eintlik ‘n nuutskepping is om die gebeure van daardie oomblik te verduidelik.
Vanuit ‘n sielkundige perspektief blyk dit asof Paulus besig was om ‘n innerlike stryd binne homself te voer. Sy konfrontasie met Stefanus in die vorige hoofstuk het hom gedwing om te besluit of die Fariseërs reg is in hul vervolging van die Christene, of het die Christene ‘n punt beet. Sy reaksie om Damaskus toe te gaan, was om homself te oortuig dat die weg van die Fariseërs reg is.

Die uiteindelike gebeurtenis op die Damaskuspad laat Paulus besef dat Jesus Christus, God is. Hierdie besef het ‘n radikale swaai vir Paulus tot gevolg gehad. Eerstens, verander hy sy naam van Saulus (‘n eerbare, koninklike naam) na Paulus (wat verstaan kan word as dienskneg). Tweedens, gaan hy uit en begin mense op die Weg lei. Paulus verander uiteindelik van die vervolger van die Christene na ‘n volgeling van Christus.

Preek in 10 Minute | Johannes 9