Silvertonkruin

erns met God / erns met mense / erns met jou

Ons nooi u hartlik uit na ons Eredienste, elke Sondag om 09H00. Ons begin alreeds om 08H45 met samesang en lofprysing. Die jongspan is veral BAIE welkom!!! 

SENIORBEDIENING
Ons seniors kom elke tweede en vierde Woensdag van die maand bymekaar. Kontak gerus vir Dalena Hillebrand by 082 889 5312 indien u by dié bediening wil inskakel of betrokke raak, of indien u graag deel van hulle WhatsAppgroepie wil wees.


KOEKIES VIR FONDSINSAMELING
Nannie en haar span is weer fluks aan die koekies bak, as fondsinsameling vir Nuwe Hoop Skool Ashley Gardens. Kontak gerus vir Nannie by 083 353 3800 indien u hierdie wonderlike projek wil ondersteun.


CMR SILVERPARK TOEBROODJIEPROJEK
Hierdie projek is al vir baie jare aan die gang en maak ‘n groot verskil in honger kindertjies se lewens!!! Dit word jaarliks toegeken aan verskillende hulpbehoewende organisasies. Hierdie jaar wil CMR Silverpark graag die projek toeken aan Huis Benjamin. Hulle benodig 40 toebroodjies per dag. Huis Benjamin is ‘n Huis van Veiligheid van die CMR Silverpark en word gefinansier deur ons gemeente en privaat donateurs. Indien u dalk nog by dié projek betrokke wil raak, kontak gerus vir Martie Schoeman, ons koördineerder, by 082 573 8441.

KINDERVERLIES-ONDERSTEUNINGSGROEP
Enige ouer/grootouer wat 'n kind aan die dood moes afstaan en graag meer ondersteuning benodig, of sibbes wat sukkel om 'n broer/suster se dood te verwerk, kan vir Lize Kok skakel by 073 655 1638. Vergaderings vir hierdie groep, word gereël, soos benodig.

DIVORCE CARE
Divorce Care is ‘n egskeidingsondersteuningsgroepie onder leiding van Ds Carli Fourie. Die hele program is op Christelike beginsels gebaseer. Gedurende die week werk jy, op jou eie, deur `n video en `n huiswerkstuk wat verskeie onderwerpe aanspreek. In die groep bespreek ons dan die onderwerp en deel van ons eie ondervindinge. Dit maak `n verskil om met mense wat ook deur `n egskeiding is, al verskil elkeen se storie, te praat, want ons almal praat dieselfde taal. Vir meer inligting kontak Marelise Minny by 083 307 3895.


Inligting

Eredienste - Sondae
Liturgiese Erediens (Afr) -  09:00
URCSA Eredienste (Eng) - 11:00
Kantoorure
Maandae - Vrydae
09:00 - 15:00 (079 162 1443)

Nuwe intrekker? Kontak ons

Voltooi hierdie vorm en ons sal binnekort in kontak kom met jou.