HUISGELOOF

Die sleutelteks gaan oor onderlinge verhoudings met die klem op wedersydse aanvaarding. Hierin is Jesus die voorbeeld. Die Here wis die Egiptiese leër uit deur hulle in die see te laat verdrink, dieselfde see waardeur Hy sy volk gered het. Sy kragtige optrede lei daartoe dat die volk met ontsag vir Hom vervul is en dat hulle in Hom en Moses (se vermoë) geglo het.