HUISGELOOF

Die alternatiewe werklikheid van God se koninkryk wat laas Sondag ter sprake gekom het, word hierdie Sondag verder uitgebou, met ’n tweërlei fokus. Dit fokus eerstens op Jesus Christus wat nuwe betekenis aan die dinge van vroeër kom gee. Matteus 5:17 som waarskynlik hierdie idee die beste op: “Moenie eers daaraan dink dat Ek gekom het om die Wet of die Profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul.”

Die tweede fokus is wat dit vir ons as gelowiges beteken. Matteus 5 begin met die gedeelte oor hoe ons sout en lig moet wees en gaan dan oor na Jesus as die vervulling van die wet. 1 Korintiërs 2 fokus op Christus die Gekruisigde as die wysheid van God en Paulus-hulle as draers van hierdie boodskap. In Jesaja 58 dink die profeet na oor wat God se doel met offergawes en feesdae eintlik is. In Psalm 122 kry ons ’n ideale, amper eskatologiese, skets van Jerusalem as plek van vrede.