Hoërskool Kategese

Terwyl Jesus en sy dissipels op pad was, het Jesus dinge uit die veld gebruik om sy dissipels te leer hoe om Hom te volg. Hierdie dinge uit die natuur sou hulle help om te onthou Wie Hy is en hoe hulle as dissipels moet leef. Hy het ook baie gelykenisse gebruik om hulle te help onthou. Gelykenisse is kort stories wat jou laat dink en wonder oor belangrike sake van God en hoe ‘n dissipel moet leef. Hier leer Jesus hulle oor: gierigheid, selfsugtigheid, afhanklikheid en oorvloed.