Delf Dieper

Die wildernis in - Ons is maar mens

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg.
1) Na mekaar:
1. Hoe gaan dit?
2. Wat sou jy sê is jou swakste eienskap?

2) Na God:
1. Lees Matteus 26:36-46

a. Wat val jou op? Wat in die gedeelte raak jou hart?
b. Watter vrae maak hierdie gedeelte in jou wakker?

2. Wat is opmerklik van Jesus se optrede?
3. Hoekom dink jy bid Jesus?

3) Na mense:
1. Bid hierdie week soos Jesus die laaste gekeer gebid het in die tuin van Getsemane, met God se wil voor oë.