Delf Dieper

Hierdie gedeelte tot die Kruin-o-gram is spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom van die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom, vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg.
 1. Na mekaar
  1. Hoe gaan dit met jou?
  2. Is jy al besig om voor te berei vir skool?
 2. Na God
  1. Lees Jona 3
  2. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeelte lees?
  3. Wat van Jona kan jy meë identifiseer?
  4. Hoekom dink jy tree God op soos hy optreë in die verhaal?
 3. Na mense
  1. Is jy bereid om uit te gaan en die mense te vertel van God?


Om jou te help

Kyk die video van ‘The Bible Project’ om te sien hoe God mense in die Bybel getoets het.